Đội ngũ của chúng tôi

Tất cả các nhân viên tại ACCURL được dành riêng cho sự hài lòng của khách hàng; chúng tôi đánh giá cao ý kiến của các đối tác và người dùng cuối, vì mục tiêu đầu tiên của chúng tôi là cải thiện hiệu suất và đáp ứng mong đợi của thị trường.

Chúng tôi rất coi trọng vốn kiến thức của nhân viên. Vì lý do này, chúng tôi có một tá kỹ sư dành riêng cho thiết kế. Phần lớn nhân viên của chúng tôi có một nền giáo dục kỹ thuật, trong mỗi văn phòng.

Dịch vụ bảo trì và các quy trình liên quan cũng đã được cải thiện đáng kể để đảm bảo mức độ dịch vụ tuyệt vời, về tính sẵn có của phụ tùng thay thế và bảo trì kịp thời.

Đội ngũ quản lý và bán hàng của chúng tôi:
Đội ngũ quản lý và bán hàng của chúng tôi

Đội ngũ R & D của chúng tôi:

Nhóm RD của chúng tôi